If insurance accident occurs?

Settlement process

Registration

If you have already been registered

Enter

Enter your profile

If you don't have the profile

Please, register

Forget the password?

If you don't have the profile

Please, register

Complaints and compliments

Call request

Service time Monday - Sunday open day and night.

Call agent

(012)940

INSURANCE TERMS

INSURANCE TERMS OF IC ATESHGAH

AVTOMOBILLƏ YÜK DAŞIYICILARININ, EKSPEDITORLARIN MÜLKI MƏSULIYYƏTININ SIĞORTASI QAYDALARI

 Download

AVTONƏQLIYYAT VASITƏLƏRININ KÖNÜLLÜ SIĞORTASI Qaydaları

 Download

BANKLARIN VƏ MALIYYƏ XIDMƏTLƏRI GÖSTƏRƏN DIGƏR HÜQUQI ŞƏXSLƏRIN RISKLƏRININ KOMPLEKS SIĞORTASI QAYDALARI

 Download

DAŞINAR VƏ YA DAŞINMAZ ƏMLAKIN ISTIMARI ILƏ BAĞLI MÜLKI MƏSULIYYƏT SIĞORTASI QAYDALARI

 Download

DƏNIZ NƏQLIYYATI VASITƏLƏRININ TAM SIĞORTASI QAYDALARI

 Download

DƏZGAH SINMASI SIĞORTASI QAYDALARI 

 Download

ELEKTRON AVADANLIĞIN SIĞORTASI QAYDALARI

 Download

ƏMLAKIN YANĞINDAN VƏ DIGƏR RISKLƏRDƏN SIĞORTASI QAYDALARI

 Download

FƏRDI QƏZA SIĞORTASI QAYDALARI

 Download

FIZIKI ŞƏXSLƏRIN SAHIBLIYINDƏ OLAN MINIK AVTOMOBILLƏRININ TAM SIĞORTASI ÜZRƏ SIĞORTA QAYDALARI

 Download

GƏMİ SAHİBLƏRİNİN MƏSULİYYƏTİNİN SIĞORTASI QAYDALARI

 Download

HAVA NƏQLIYYATI VASITƏLƏRININ SIĞORTASI QAYDALARI

 Download

HƏYAT SIĞORTASI QAYDALARI

 Download

KOMMERSİYA FƏALİYYƏTİNİN DAYANMASININ SIĞORTASI QAYDALARI

 Download

KOSMİK RİSKLƏRİN SIĞORTASI QAYDALARI

 Download

MƏSULIYYƏT SIĞORTASI QAYDALARI

 Download

NEFT VƏ QAZ YATAQLARINDA KƏŞFIYYAT VƏ HASILAT IŞLƏRININ APARILMASI SIĞORTASI QAYDALARI

 Download

PODRATÇININ MAŞIN VƏ AVADANLIĞININ SIĞORTASI QAYDALARI

 Download

QİYMƏTLİ ƏŞYALARIN DAŞINMASI ZAMANI SIĞORTASI QAYDALARI

 Download

SƏFƏR SIĞORTASI QAYDALARI

 Download

TIKINTI-QURAŞDIRMA RISKLƏRININ SIĞORTASI QAYDALARI

 Download

YAŞAYIŞ EVLƏRININ VƏ BINALARININ ISTIFADƏSI ZAMANI ÜÇÜNCÜ ŞƏXSLƏR QARŞISINDA MÜLKI MƏSULIYYƏTIN SIĞORTASI QAYDALARI

 Download

YÜK SIĞORTASI QAYDALARI

 Download

КÖNÜLLÜ TIBBI SIĞORTA QAYDALARI

 Download