If insurance accident occurs?

Процесс урегулирования

Регистрация

Если вы уже зарегистрированы

Войдите

Войдите в личный кабинет

Если у вас нет личного кабинета

Пройдите регистрацию

Забыли пароль?

Если у вас нет личного кабинета

Пройдите регистрацию

Жалобы и предложения

Заказ звонка

Служба действует круглосуточно: 24 часа (понедельник - воскресенье) .

Вызов агента

(012)940

ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ

ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ СК АТЕШГАХ

AVTOMOBILLƏ YÜK DAŞIYICILARININ, EKSPEDITORLARIN MÜLKI MƏSULIYYƏTININ SIĞORTASI QAYDALARI

 Скачать

AVTONƏQLIYYAT VASITƏLƏRININ KÖNÜLLÜ SIĞORTASI Qaydaları

 Скачать

BANKLARIN VƏ MALIYYƏ XIDMƏTLƏRI GÖSTƏRƏN DIGƏR HÜQUQI ŞƏXSLƏRIN RISKLƏRININ KOMPLEKS SIĞORTASI QAYDALARI

 Скачать

DAŞINAR VƏ YA DAŞINMAZ ƏMLAKIN ISTIMARI ILƏ BAĞLI MÜLKI MƏSULIYYƏT SIĞORTASI QAYDALARI

 Скачать

DƏNIZ NƏQLIYYATI VASITƏLƏRININ TAM SIĞORTASI QAYDALARI

 Скачать

DƏZGAH SINMASI SIĞORTASI QAYDALARI 

 Скачать

ELEKTRON AVADANLIĞIN SIĞORTASI QAYDALARI

 Скачать

ƏMLAKIN YANĞINDAN VƏ DIGƏR RISKLƏRDƏN SIĞORTASI QAYDALARI

 Скачать

FƏRDI QƏZA SIĞORTASI QAYDALARI

 Скачать

FIZIKI ŞƏXSLƏRIN SAHIBLIYINDƏ OLAN MINIK AVTOMOBILLƏRININ TAM SIĞORTASI ÜZRƏ SIĞORTA QAYDALARI

 Скачать

GƏMİ SAHİBLƏRİNİN MƏSULİYYƏTİNİN SIĞORTASI QAYDALARI

 Скачать

HAVA NƏQLIYYATI VASITƏLƏRININ SIĞORTASI QAYDALARI

 Скачать

HƏYAT SIĞORTASI QAYDALARI

 Скачать

KOMMERSİYA FƏALİYYƏTİNİN DAYANMASININ SIĞORTASI QAYDALARI

 Скачать

KOSMİK RİSKLƏRİN SIĞORTASI QAYDALARI

 Скачать

MƏSULIYYƏT SIĞORTASI QAYDALARI

 Скачать

NEFT VƏ QAZ YATAQLARINDA KƏŞFIYYAT VƏ HASILAT IŞLƏRININ APARILMASI SIĞORTASI QAYDALARI

 Скачать

PODRATÇININ MAŞIN VƏ AVADANLIĞININ SIĞORTASI QAYDALARI

 Скачать

QİYMƏTLİ ƏŞYALARIN DAŞINMASI ZAMANI SIĞORTASI QAYDALARI

 Скачать

SƏFƏR SIĞORTASI QAYDALARI

 Скачать

TIKINTI-QURAŞDIRMA RISKLƏRININ SIĞORTASI QAYDALARI

 Скачать

YAŞAYIŞ EVLƏRININ VƏ BINALARININ ISTIFADƏSI ZAMANI ÜÇÜNCÜ ŞƏXSLƏR QARŞISINDA MÜLKI MƏSULIYYƏTIN SIĞORTASI QAYDALARI

 Скачать

YÜK SIĞORTASI QAYDALARI

 Скачать

КÖNÜLLÜ TIBBI SIĞORTA QAYDALARI

 Скачать