940 Daxil ol

Arxayın qonşu

Üçüncü şəxslər qarşısında mülki məsuliyyət

Arxayın qonşu

“Arxayın qonşu” sığorta məhsulu 

 
 
“Arxayın qonşu” sığorta məhsulu yaşayış evlərinin və binalarının istifadəsi zamanı üçüncü şəxslər qarşısında mülki məsuliyyətidir.
“Arxayın qonşu” sığorta məhsulu sığorta hadisəsi nəticəsində üçüncü şəxsin sağlamlığına və ya əmlakına dəyən zərəri ödəmək üçün nəzərdə tutulub.
 

“Arxayın qonşu” sığorta riskləri

 

“Arxayın qonşu” sığorta məhsulu  üçüncü şəxslər qarşısında mülki məsuliyyət sığortası növlərindən biri hesab olunur.Elə bu baxımdan bu sığorta məhsulu üçün bir neçə sığorta riskləri mövcuddur.
 
Sığorta riskləri:
• Partlayış – Məişətdə istifadə olunan qazın partlayışı.
• Subasma – su kəmərlərində, istilik və (və ya) kanalizasiya şəbəkələrində baş verən qəza nəticəsində suyun və digər mayelərin təsiri.
• Yanğın – xüsusi olaraq yandırılma və mühafizə edilmə üçün təyin olunmuş yerdən kənara öz-özünə yayılmaq imkanına malik olan alovun nəzarət oluna bilməyən təsiri, həmçinin yanma məhsullarının və alovun sonrakı yayılmasının qarşısını almaq üçün tətbiq olunan yanğınsöndürmə tədbirlərinin təsiri.
 
Whatsapp-a yaz

Tariflər cədvəli

Sığorta haqqı Sığorta təminatı Azadolma məbləği
15 AZN 5 000 AZN 100 AZN
29 AZN 10 000 AZN 150 AZN
43 AZN 15 000 AZN 200 AZN
57 AZN 20 000 AZN 250 AZN

Onlayn əldə et

Onlayn əldə et
Onlayn əldə et