940 Daxil ol

Sığorta qaydaları

30.01.09-cu il tarixli “Avtonəqliyyat vasitələrinin könüllü sığortası” qaydaları (PDF, 0.31 MB) 29.04.09-cu il tarixli “Bankların və maliyyə xidmətləri göstərən digər hüquqi şəxslərin risklərinin kompleks sığortası” qaydaları (PDF, 0.35 MB) 28.11.12-ci il tarixli “Daşınar və ya daşınmaz əmlakın istimarı ilə bağlı mülki məsuliyyət sığortası” qaydaları (PDF, 0.17 MB) 16.10.09-cu il tarixli “Dəniz nəqliyyat vasitələrinin tam sığortası” qaydaları (PDF, 0.31 MB) 28.11.12-ci il tarixli “Dəzgah sınması sığortası” qaydaları (PDF, 0.16 MB) 06.10.09-cu il tarixli “Elektron avadanlığın sığortası” qaydaları (PDF, 0.27 MB) 05.06.13-cü il tarixli “Əmlakın Yanğından və digər risklərdən Sığortası” Qaydaları (PDF, 0.28 MB) 30.01.09-cu il tarixli “Fərdi qəza sığortası” qaydaları (PDF, 0.19 MB) 23.09.14-cü il tarixli “Fiziki şəxslərə təqdim edilən avtomobil nəqliyyatı vasitələrinin tam sığortası” üzrə sığorta qaydaları (PDF, 0.59 MB) 16.10.09-cu il tarixli “Dəniz nəqliyyat vasitələrinin tam sığortası” qaydaları (PDF, 0.31 MB) 30.01.09-cu il tarixli “Hava nəqliyyatı vasitələrinin sığortası” qaydaları (PDF, 0.29 MB) 12.11.15-ci il tarixli “Heyvanların sığortası” qaydaları (PDF, 0.14 MB) 12.11.15-ci il tarixli “Kənd təsərrüfatı bitkilərinin sığortası” qaydaları (PDF, 0.20 MB) 10.12.12-ci il tarixli “Kommersiya fəaliyyətinin dayanması sığortası”qaydaları (PDF, 0.21 MB) 15.06.13-cü il tarixli “Kredit müqaviləsi üzrə borcalanların iş yerlərini məcburi itirmələrinin sığortalanması” qaydaları (PDF, 0.18 MB) 16.02.14-cü il tarixli “Kredit müqaviləsi üzrə borcalanların müqavilə öhdəliklərini yerinə yetirməməsindən sığortası” qaydaları (PDF, 0.13 MB) 06.04.09-cu il tarixli “Məsuliyyət sığortası” qaydaları (PDF, 0.40 MB) 03.03.16-cı il tarixli “Müqavilə öhdəliklərinin yerinə yetirilməməsinə görə mülki məsuliyyətin sığortası” qaydaları (PDF, 0.20 MB) 30.01.09-cu il tarixli “Neft və qaz yataqlarında kəşfiyyat və hasilat işlərinin aparılması sığortası” qaydaları (PDF, 0.24 MB) 12.03.2013-cü il tarixli “Podratçının maşın və avadanlığının sığortası” qaydaları (PDF, 0.26 MB) 10.12.12-ci il tarixli “Qiymətli əşyaların daşınması zamanı sığortası”qaydaları (PDF, 0.22 MB) 19.02.15-ci il tarixli “Səfər sığortası” qaydaları (PDF, 0.33 MB) 06.04.09-cu il tarixli “Tikinti-quraşdırma risklərinin sığortası” qaydaları (PDF, 0.27 MB) 30.01.09-cu il tarixli “Yaşayış evlərinin və binalarının istifadəsi zamanı üçüncü şəxslər qarşısında mülki məsuliyyətin sığortası” qaydaları (PDF, 0.27 MB) 16.10.15-ci il tarixli “Yük sığortası” qaydaları (PDF, 0.29 MB) 10.07.15-ci il tarixli “Кönüllü tibbi sığorta” qaydaları (PDF, 0.26 MB) 13.03.2013-cü il tarixli Kosmik risklərin sığortası qaydaları (PDF, 0.21 MB) İcbari sığortalar haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu (PDF, 0.91 MB) İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu (PDF, 0.42 MB) Auditorun peşə məsuliyyətinin icbari sığortası haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu (PDF, 0.34 MB) 18.02.2009 - ci il tarixli "Avtomobillə yük daşıyıcılarının, ekspeditorların mülki məsuliyyətinin sığortası qaydaları" (PDF, 0.62 MB)