940 Daxil ol

Sığorta qaydaları

03.03.16-cı il tarixli “Müqavilə öhdəliklərinin yerinə yetirilməməsinə görə mülki məsuliyyətin sığortası” qaydaları (PDF, 0.13 MB) 05.06.13-cü il tarixli “Əmlakın Yanğından və digər risklərdən Sığortası” Qaydaları (PDF, 0.25 MB) 06.04.09-cu il tarixli “Məsuliyyət sığortası” qaydaları (PDF, 0.25 MB) 06.04.09-cu il tarixli “Tikinti-quraşdırma risklərinin sığortası” qaydaları (PDF, 0.19 MB) 06.10.09-cu il tarixli “Elektron avadanlığın sığortası” qaydaları (PDF, 0.19 MB) 10.07.15-ci il tarixli “Кönüllü tibbi sığorta” qaydaları (PDF, 0.18 MB) 10.12.12-ci il tarixli “Kommersiya fəaliyyətinin dayanması sığortası”qaydaları (PDF, 0.16 MB) 10.12.12-ci il tarixli “Qiymətli əşyaların daşınması zamanı sığortası”qaydaları (PDF, 0.15 MB) 12.03.2013-cü il tarixli “Podratçının maşın və avadanlığının sığortası” qaydaları (PDF, 0.19 MB) 12.11.15-ci il tarixli “Heyvanların sığortası” qaydaları (PDF, 0.11 MB) 12.11.15-ci il tarixli “Kənd təsərrüfatı bitkilərinin sığortası” qaydaları (PDF, 0.14 MB) 13.03.2013-cü il tarixli Kosmik risklərin sığortası qaydaları (PDF, 0.18 MB) 15.06.13-cü il tarixli “Kredit müqaviləsi üzrə borcalanların iş yerlərini məcburi itirmələrinin sığortalanması” qaydaları (PDF, 0.14 MB) 16.02.14-cü il tarixli “Kredit müqaviləsi üzrə borcalanların müqavilə öhdəliklərini yerinə yetirməməsindən sığortası” qaydaları (PDF, 0.09 MB) 16.10.09-cu il tarixli “Dəniz nəqliyyat vasitələrinin tam sığortası” qaydaları (PDF, 0.17 MB) 16.10.15-ci il tarixli “Yük sığortası” qaydaları (PDF, 0.17 MB) 18.02.2009 -ci il tarixli Avtomobillə yük daşıyıcılarının, ekspeditorların mülki məsuliyyətinin sığortası qaydaları (PDF, 0.96 MB) 19.02.15-ci il tarixli “Səfər sığortası” qaydaları (PDF, 0.26 MB) 23.09.14-cü il tarixli “Fiziki şəxslərə təqdim edilən avtomobil nəqliyyatı vasitələrinin tam sığortası” üzrə sığorta qaydaları (PDF, 0.39 MB) 28.11.12-ci il tarixli “Daşınar və ya daşınmaz əmlakın istimarı ilə bağlı mülki məsuliyyət sığortası” qaydaları (PDF, 0.13 MB) 28.11.12-ci il tarixli “Dəzgah sınması sığortası” qaydaları (PDF, 0.15 MB) 29.04.09-cu il tarixli “Bankların və maliyyə xidmətləri göstərən digər hüquqi şəxslərin risklərinin kompleks sığortası” qaydaları (PDF, 0.27 MB) 29.04.09-cu il tarixli “Bankların və maliyyə xidmətləri göstərən digər hüquqi şəxslərin risklərinin kompleks sığortası” qaydaları (PDF, 0.27 MB) 30.01.09-cu il tarixli “Fərdi qəza sığortası” qaydaları (PDF, 0.17 MB) 30.01.09-cu il tarixli “Hava nəqliyyatı vasitələrinin sığortası” qaydaları (PDF, 0.16 MB) 30.01.09-cu il tarixli “Neft və qaz yataqlarında kəşfiyyat və hasilat işlərinin aparılması sığortası” qaydaları (PDF, 0.13 MB) 30.01.09-cu il tarixli “Yaşayış evlərinin və binalarının istifadəsi zamanı üçüncü şəxslər qarşısında mülki məsuliyyətin sığortası” qaydaları (1) (PDF, 0.16 MB) Auditorun peşə məsuliyyətinin icbari sığortası haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu (PDF, 0.10 MB) Avtonәqliyyat vasitәlәrinin könüllü sığortası (PDF, 0.23 MB) İcbari sığortalar haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu (PDF, 0.72 MB)