940 Daxil ol

Məhsula görə məsuliyyətin sığortası

Məhsula görə məsuliyyətin sığortası

Məhsula görə məsuliyyətin sığortası

 

Məhsula görə məsuliyyətin sığortası üzrə sığorta predmeti sığortalının məhsuldan və ya onunla əlaqədar əmələ gələn hər hansı bir bədən xəsarəti və ya ziyana görə qanunvericiliklə daşıdığı mülki məsuliyyətidir.

Sığortaçı sığorta müddəti ərzində məhsuldan və ya onunla əlaqədar əmələ gələn hər hansı bir bədən xəsarəti və ya ziyana görə Sığortalının müqavilədə göstərilən qaydada mülki məsuliyyət daşıdığı zərərin əvəzini ödəmək üçün ortaya çıxan məbləğlərinə görə (iddiaçının xərcləri, rüsumları və məsrəfləri daxil olmaqla) sığorta ödənişi verməyi öhdəsinə götürür.

Whatsapp-a yaz

Onlayn əldə et

Onlayn əldə et
Onlayn əldə et