940 Daxil ol

Tikinti-quraşdırma risklərinin sığortası

Tikinti-quraşdırma risklərinin sığortası

Bu sığorta növünə aşağıdakıları daxildir və sığorta müdafiəsi bütün gözlənilməz və qəfil hadisələr nəticəsində baş verən bütün risklərə tətbiq edilir:

  • tikinti-quraşdırma risklərinin sığortası;
  •  ümumi mülki məsuliyyətin sığortası.

Sığorta məbləği, aşağıda qeyd edilənlər nəzərə alınaraq, təyin edilir.

  • Tikinti montaj işləri üzrə - görülən işlərin qiymətlə ölçülən layihə dəyəri, material və digər tikinti elementlərinin, əmək haqqının, daşınma xərcləri, gömrük rüsumu və digər rüsumların smeta məbləğini aşmamalı;
  • İnşaat texnikasının və inşaat meydançasının təchizatı üzrə - avadanlığın və maşınların bərpa edilmə məbləği və yaxud yenisinin, itirilmiş və yaxud zədələnmiş avadanlığın sığorta müqaviləsi bağlanan (bazarda) mövcud olan real qiymətin məbləğini aşmamalı;

Üçüncü şəxslər qarşısında məsuliyyət sığortasının sığorta məbləği, aşağıda qeyd olunan şəxslərə, yetirilmiş zərərin ödənişinin son həddi kimi və tərəflərin qərarı ilə təyin edilir:

  • Fiziki şəxslərin həyatına və sağlamlığına dəyən zərər;
  • Fiziki və hüquqi şəxslərin əmlakına dəyən zərər;
Whatsapp-a yaz

Onlayn əldə et

Onlayn əldə et