940 Daxil ol

Üçüncü şəxslər qarşısında məsuliyyətin sığortası

Üçüncü şəxslər qarşısında məsuliyyətin sığortası

Üçüncü şəxslər qarşısında məsuliyyətin sığortası

 

Üçüncü şəxslər qarşısında məsuliyyətin sığortası üzrə sığorta predmeti Sığortalının öz sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirdiyi zaman baş vermiş hadisə (qəza) nəticəsində üçüncü şəxslərə dəyən bədən xəsarəti və ya xəstəlik, yaxud onların əmlakına dəyən zərərin əvəzini ödəmək üçün ortaya çıxan mülki məsuliyyətidir.
Sığortaçı hadisə (qəza) nəticəsində üçüncü şəxslərə dəyən bədən xəsarəti və ya xəstəlik, yaxud onların əmlakına dəyən zərərin əvəzini ödəmək üçün ortaya çıxan mülki məsuliyyətlə əlaqədar xərclərə görə (pretenziyaçının xərcləri, rüsumları və məsrəfləri daxil olmaqla) Sığortalıya müqavilədə göstərilən qaydada sığorta ödənişi verməyi öhdəsinə götürür.
 
Üçüncü şəxslər qarşısında məsuliyyətin sığortası  üzrə sığorta ödənişinə həmçinin aşağıdakılarla bağlı məsuliyyət halları da daxildir:
 
  • Sığortalı tərəfindən təqdim edilən qida məhsullarına, tibbi avadanlığa və ya sosial təminat vasitələrinə görə məsuliyyət;
  • Sığortalının rəhbərlərinin və (və yaxud) rəsmi şəxslərinin öz şəxsində Sığortalının işçilərinin yerinə yetirdikləri işlərə görə məsuliyyət.
Whatsapp-a yaz

Onlayn əldə et

Onlayn əldə et
Onlayn əldə et