940 Daxil ol

Peşə məsuliyyətinin sığortası

Peşə məsuliyyətinin sığortası

Peşə məsuliyyətinin sığortası 

 
Peşə məsuliyyətinin sığortası üzrə sığorta predmeti sığortalının xidmətçiləri və ya işçiləri öz peşə borclarını yerinə yetirən zaman yaranan maliyyə xərclərinə görə Sığortalının daşıdığı mülki məsuliyyətidir.
 
Sığortaçı, yaranan mülki məsuliyyət aşağıdakı tələblərə cavab verdikdə, Sığortalıya onun mülki məsuliyyət daşıdığı zərərlərin əvəzini ödəmək üçün (pretenziyaçının xərcləri, rüsumları və məsrəfləri daxil olmaqla) müqavilədə göstərilən qaydada sığorta ödənişi verməyi öhdəsinə götürür:
 
  • məsuliyyət təminata daxil edilən zərərlər üçün olmalıdır (iddiaçının xərcləri və Sığortalının qəbul edilmiş müdafiə xərcləri və məsrəfləri də daxil olmaqla);
  • məsuliyyət müqavilə müddəti ərzində ilk olaraq Sığortalıya qarşı qaldırılmalıdır;
  • məsuliyyət Sığortalının xidmətçiləri və ya işçiləri tərəfindən törədilən səhlənkar akt, səhv və ya qüsur nəticəsində yaranan maliyyə xərcləri üçün ortaya çıxmalıdır;
  • məsuliyyət  müqavilədə göstərilən qaydada Sığortalı tərəfindən xidmətlərin göstərilməsi gedişində yaranmalıdır.
Whatsapp-a yaz

Onlayn əldə et

Onlayn əldə et
Onlayn əldə et
test